Accueil

” In Limbo ” is een platform dat het schenken van materialen binnen de culturele sector in Brussel wil vergemakkelijken.

HOE WERKT HET?

Met In Limbo willen we nagaan hoe de culturele sector in Brussel haar materieel beheert en zo vaststellen welke hindernissen kunnen worden weggewerkt om verspilling terug te dringen. De tool heeft een ecologische en economische insteek maar wil ook uitwisseling en onderlinge hulp binnen de sector stimuleren.

Het project zit in een testfase tot 2019. Tijdens deze fase zal het platform niet openbaar worden gemaakt. De partners die hiertoe worden uitgenodigd, verbinden zich ertoe de tool verder uit te werken. De bijdragen en de feedback zijn van grote waarde en zullen worden gebruikt om relevante suggesties voor verbeteringen op te nemen voor het vervolg van het project.

Door zich bij het platform aan te sluiten, aanvaarden de partners het handvest.